بشقاب پر نده،UFO،عکس

اخبار ومباحث علمی وعکس وفیلم بشقاب پرنده وموجودات فضاییUFOوبیش از صد ها عکس و فیلم

مصا حبه بوریسکا

 

مصا حبه بوریسکا و ذکر پرسش و پاسخهای هیجان انگیز و جالب

 

 قسمت (اول)

متر جم: سر کار خانم فر نگیس علیزادنیا

چگو نه  تو انا ئی های بوریسکا شکوفا شد؟

وقتی بو ریسکا فقط یکسالش بود شر وع کرد به دادن حروف به او (حر و ف طر احی شده)حدس بز نید چه شد در یک سال و نیمگی او می تو انست تیتر بز رگ روز نامه ها را بخواند طولی نکشید که او با رنگها و وسا یه ها یشان اشنا شد در دو سالگی شرو ع به نقاشی کرد سپس وقتی دو ساله شد او را به مهد کو دک فر ستا دیم تمام معلمان در استعداد و روش تفکرش حیر ت زده شده بو دند این پسر از یک حافظه استثنا ئی و یک تو انا ئی خار ق العاده بر ای بدست اوردن اطلا عات جدید بر خوردار بود به هر حال والدینش بعد مدت کوتاهی فهمیدند فرزندشان به روش منحصر به فر د خود اطلا عاتی را از مکان دیگری کسب می کند نا دیا(مادر بوریسکا) اظهار می دارد که هر گز کسی این چیز ها را به او یاد نداده اما گاهی او به حالت نیلو فر آبی می نشیند و شرو ع به حرف زدن در مورد تمام این ها می کند او در باره مریخ و یک سیستم نجومی و تمد نهای دور صحبت می کند .

-چیزی که می شندیم باور نکر دنی بود چطور یک کودک این چیز ها را می داند؟!

ـاز وقتی او دو ساله شد  داستا نهای بی پایان از عوالم دیگر و اسما نهای بی کران وکیهان روزانه ورد زبا نش بود بعد ها بو ریسکا در مورد زند گی  قبلی اش در مر یخ و این حقیقت که سیاره مر یخ در گذشته در واقع مسکونی بوده اما در نتیجه قدر تمند تر ین و ویرانگر ترین فا جعه جو خود را از دست داده است و امروزه تمام اهالی آن مجبور به زند گی در شهر های زیر زمینی هستند .

بور یسکا به ما می گفت بعد از این حا دثه او اغلب بر  ای داد و ستد و اهداف تحقیقاتی به سیاره زمین سفر می کرده .

به نظر می رسد که بوریسکا سفینه خودش را خود هدایت می کرده این ما جرا در طول مدت تمدن لموریا اتفاق افتاده است ....جالب است که بدانید او یک دوست لموریائی نیز داشته که جلوی چشمانش  درفا جعه عظیمی در سیاره زمین کشته شده است..

فا جعه عظیم در سیاره زمین اتفاق افتا د -قاره های پهناور در سطح سیاره زمین توسط طو فا نهای مهیب تسهیل رفته بودند و بعد هم نا گهان یک صخره عظیم روی سا ختمانی می افتد و و بوریسکا اظهار میدارد دوست من آنجا بود و من نتو انستم نجاتش دهم سر نوشتمان طوری رقم خورد که در این زندگی گاهی همدیگررا ملاقات کنیم بوریسکا تمام صحنه های سقوط  لموریا را تجسم می کند و به یاد می آورد طوری که انگار همین دیروز اتفاق افتاده است .او آنچنان غصه مرگ دوست لموریایی اش  را  می خورد که انگار او مقصر کشته شدنش اوست .

یک روز که بوریس متو جه کتابی در کیف مادرش شده بود با عنوان(ما از کجا آمده ایم) نوشته ارنست مولداشو می شود با یدیک نفر می بود و نوع شادی و هیجان ایجاد شده در این پسر را تو صیف می کرد او سا عتها میان صفحات این کتاب غرق شده بود و به نگا ره های لموریا و عکسهای تبت خیره می شد و بعد شرو ع به صحبت در مورد هوش سر شار لموریا ئی ها می کرد ...

ـاما لمو ریا دست کم  ۸۰۰،۰۰۰ سال پیش از بین رفته است و لموریا ای ها به بلندی ۹ متر بوده اند و دارای قامتهای بسیار بلندی بوده اند .آیا این حقیقت دارد این را چطور به خاطر می آوری ؟

بوریسکا :البته ، البته که به خاطر می آورم .

سپس بوریسکا کتابی دیگری را که توسط مولداشو با عنوان ( در جستجوی شهر خدایان) نوشته شده است را به خاطر می اورد (بطور کلی این کتاب بهTombo  با ستان  و اهرام اختصاص دارد ).

بوریسکا به طور واضح عنوان می کندمردم دانش و علوم را از زیر یکی از اهرام ( منظور اهرام مصر نیست) پیدا می کنند و هنوز این هرم کشف نشده است  او می گوید زندگی زمانی تعقییر خواهد کرد که مجسمه ابو لهل باز شود و اضافه می کند که مجسمه ابو لهل عظیم مکا نیزم گشایش را د ر جائی پشت گو شش دارد اما بور یسکا محل دقیقش را به یاد نمی اورد .

دوستان ادامه تر جمه مصا حبه ایشان را در پستهای بعدی ذکر خواهم نمود که مسا ئل بسیار جالبی در مورد مایا ها و مریخ بیان می دارد ....

با کمال تشکر از خانم علیزادنیا به خاطر تر جمه این متون

**ادامه دارد ...**

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳۰ آبان۱۳۸۷ساعت ۲۳:۳۹ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

مر یخ: سیاره اسرار خاموش(3)

 

 

این تصا ویر را با تصا ویر مریخ مقا یسه کنید


تصاویر ار سالی توسط دوست عزیزم جناب ((Darkzone)).

صمیمانه متشکرم

http://i35.tinypic.com/wi0pwl.jpg
http://i33.tinypic.com/acsv2c.jpg
http://i35.tinypic.com/anngd4.jpg
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳۰ آبان۱۳۸۷ساعت ۱۴:۵۵ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

مر یخ: سیاره اسرار خاموش

 

مر یخ: سیاره اسرار خاموش

 (قسمت دوم)

دوستان این تصاویری از سطح مریخ این سیاره اسرار آمیزه است به نظر شما این اشیاءچه چیزی می توانند باشند.

 

آیا این تکه ای از  یک مجسمه باستانی مر یخ است؟؟!! به نظر شما این جسم چیست؟؟!!
؟؟؟؟!!!! به ظاهر تصویر یک  راکتور هسته ای برای مردم مریخ در زیر سطح سیاره است!!!!!

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ آبان۱۳۸۷ساعت ۱۳:۵۳ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

مر یخ: سیاره اسرار خاموش

 
مر یخ: سیاره اسرار خاموش

 (قسمت اول)

دوستان این تصویری از سطح مریخ این سیاره اسرار آمیزه است به نظر شما این اشیاءچه چیزی می توانند باشند.تصوير
+ نوشته شده در  شنبه ۲۵ آبان۱۳۸۷ساعت ۱۴:۲۵ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

فیلم های دیگری از سفینه های ناشناس

 

 

فیلم های دیگری از سفینه های ناشناس

 

UFOSHARP.jpg

 فیلم۱۹۷

UFO787878.jpg

فیلم۱۹۸

UFOINSWISS.jpg

فیلم۱۹۹

UFOCIGARSHAPE.jpg

فیلم۲۰۰

ufo-13.jpg

فیلم۲۰۱

UFOANDABABYUFO.jpg

فیلم۲۰۲

ALIENS888.jpg

فیلم۲۰۳

+ نوشته شده در  شنبه ۲۵ آبان۱۳۸۷ساعت ۰:۱ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

ثبت نام تالار گفتما ن وبلا گ

 

ثبت نام تالار گفتما ن وبلا گ

 

دوستان عزیز به وسیله  تالار  گفتمان به راحتی می تو انید در کنار هم در

 مبا حث شر کت کنید و مقالات و مبا حث خود تان را در واین و بلا گ به

 اشتراک بگذ ارید .


**عضویت در تالار گفتمان وبلاگ.**


از د و ستانی که عضو شد ند و مطلب گذ اشتند صمیمانه متشکرم.


+ نوشته شده در  جمعه ۲۴ آبان۱۳۸۷ساعت ۱۵:۴۷ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

آیا ما در درک و ثبت تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!! ((قسمت دهم)) آیا ما در درک و ثبت  تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!!    ((قسمت دهم))
+ نوشته شده در  جمعه ۲۴ آبان۱۳۸۷ساعت ۱۲:۲۶ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

ورود اولین طرح بشقاب پرنده در جا معه بشری


ورود اولین طرح بشقاب پرنده در جا معه بشری
نسل بعدي سفينه ها


مترجم : يونس بخشي

 آقاي سوبرتا روي يكتن ازپرفسوران همكار در رشته انجنيري فضا و كيميا در دانشگاه فلوريدا درخواستي را براي طرح و ساخت سفينه فضايي شبيه بشقاب هاي پرنده كه بار ها در فلم هاي امريكايي ديده شده، تحويل داده است.

اما آقاي روي اين طرح خود را " وسيله نقليه فضايي بدون بال الكترو مقناطيسي" يا WEAV مي نامد. مدل اوليه طراحي شده آن بسيار كوچك ( كوچكتر از شش انچ) مي باشد كه نصب باطري ها در خود آن مناسب مي باشد.

روي مي گويد " طرح را مي توان از نظر مقياس و اندازه بزرگ ساخت اما كار نظري بايد روي شكل بزرگتر آن انجام شود. حتي از اين نمونه ميناتوري و كوچك مي توان استفاده زيادي كرد. نقش عمده و اساسي آن تجسس و هدايت خواهد بود. يعني اين سفينه كوچك را مي توان طوري طراحي كرد كه يك كمره با نور لازم در آن نصب گردد و از فاصله هاي بسيار دور كنترول شود. نيروي هوايي ايالات متحده و ناسا به اين طرح علاقمند شده اند و دانشگاه نيز در صدد آن است تا جواز اين طرح را رسمي كند. اين يك تدبير بديع است و در صورت موفق انقلابي را ايجاد خواهد كرد."

مواد سوخت يا انرژي لازم براي اين وسيله توسط يك پديده بنام هايدروديناميك مقناطيسي Magneto hydrodynamics تهيه مي گردد كه در زمان عبور يا حركت رسانايي (هدايت كننده) از يك ميدان يا جريان مقناطيسي ايجاد مي شود. اما براي اين سفينه جريان هدايت كننده توسط قطب هاي مقناطيسي كه سطح سفينه را پوشانيده و هواي اطراف آن را به پلازما تبديل مي كند، ايجاد مي شود.

نيروي ايجاد شده در اثر عبور يك جريان الكتريكي از ميان پلازما هواي اطراف را فشار مي دهد و چرخش ايجاد شده در هوا حركت و سرعتي ايجاد مي كند كه مي تواند در برابر تندباد، پايدراي بوجود بياورد. با هدف وسيع ساختن ميدان تماس ميان هوا و سفينه، طرح آقاي روي اندكي ميان تهي و پيوسته كج و شبيه يك ماهي تابه است كه بوسيله الكترومقناطيس پرواز مي كند.

يكي از وجه هاي انقلابي اين طرح استفاده از هايدرو ديناميك مقناطيسي است كه در آن سفينه هيچ بخش متحرك نخواهد داشت. نبود بخش يا قسمت هاي ميكانيكي سفينه هاي سنتي ، مانند يك انجن تعبيه شده يا جت، بايد اطمينان چشمگيري براي اين سفينه بوجود بياورد. اين طرح در ضمن امكان نشست و پرواز عمودي را براي سفينه مي دهد.

تا كنون هيچ سفينه فضايي با سوخت پلازما بصورت موفقانه پرواز ننموده. اين گونه طرح ها در فضا، جائيكه نيروي جاذبه و كشندگي بسيار كم است، بسيار موفق مي باشند. اما اگر بخواهيم كه يك سفينه در داخل اتموسفر زمين پرواز كند، در آنصورت به نيروي عظيم پيش ران يا موتور نياز خواهيم داشت.
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۳ آبان۱۳۸۷ساعت ۱۷:۱۴ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

تصا ویر جدید از اشکال بی پاسخ بر روی مزارع(2006) قسمت دومتصا ویر جدید از اشکال بی پاسخ بر روی مزارع(2006) قسمت دوم


Hinton Down, Bishopstone, Oxon Hinton Down, Bishopstone, Oxon All Cannings, Wiltshire All Cannings, Wiltshire All Cannings, Wiltshire All Cannings, Wiltshire
Wilton Water, Wiltshire Wilton Water, Wiltshire Whites Hill, Ramsbury, Wiltshire Martinsell Hill, Ramsbury, Wiltshire Martinsell Hill, Ramsbury, Wiltshire Martinsell Hill, Ramsbury, Wiltshire
Martinsell Hill, Ramsbury, Wiltshire Martinsell Hill, Ramsbury, Wiltshire Stanton, St. Bernard, Wiltshire Stanton, St. Bernard, Wiltshire Stanton, St. Bernard, Wiltshire Stanton, St. Bernard, Wiltshire
West Kennett, Longbarrow, Wiltshire West Kennett, Longbarrow, Wiltshire West Kennett, Longbarrow, Wiltshire Tidcombe Down, Wiltshire Tidcombe Down, Wiltshire Avebury, Green Street, Wiltshire
Avebury, Green Street, Wiltshire Etchilhampton Hill, Wiltshire Sugar Hill, Aldbourne, Wiltshire Sugar Hill, Aldbourne, Wiltshire Sugar Hill, Aldbourne, Wiltshire Sugar Hill, Aldbourne, Wiltshire
Sugar Hill, Aldbourne, Wiltshire Sugar Hill, Aldbourne, Wiltshire Sugar Hill, Aldbourne, Wiltshire Sugar Hill, Aldbourne, Wiltshire Sugar Hill, Aldbourne, Wiltshire Pewsey White Horse, Wiltshire
Pewsey White Horse, Wiltshire Pewsey White Horse, Wiltshire Pewsey White Horse, Wiltshire Pewsey White Horse, Wiltshire Pewsey White Horse, Wiltshire West Woods, Wiltshire
West Woods, Wiltshire Stanton, St. Bernard, Wiltshire West Overton, Wiltshire West Overton, Wiltshire West Overton, Wiltshire West Overton, Wiltshire
West Overton, Wiltshire West Overton, Wiltshire        


+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۲ آبان۱۳۸۷ساعت ۲۲:۳۱ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

بشقاب پرنده بود يا نبود


بشقاب پرنده بود يا نبودگروه ترجمه: مسوولان دولتي مي گويند آن چيزي که اين افراد ديده اند احتمالاً يک ابر يا پديده يي نمايشي از جريانات الکتريکي موجود در فضا و يک صاعقه بوده است، اما تمام خدمه پرواز 918 خطوط هوايي يونايتد ايرلاين معتقدند جسم نوراني سوسيسي شکلي که در بالاي فرودگاه اوهارا ايالات متحده ديده اند يک بشقاب پرنده )يا يوفو( بوده است. و جالب اينکه خدمه فرودگاه هم اظهارات آنها را تاييد مي کنند و معتقدند يک بشقاب پرنده درست و حسابي را رويت کرده اند. اين افراد مي گويند اين شيء پرنده سوسيسي شکل نور چنداني نداشته و پس از چند ثانيه حرکت در بالاي فرودگاه ناگهان با سرعت بسيار بالا حرکت کرده و در داخل ابرها گم شده است. مسوولان نهاد غيردولتي يوفو بلافاصله دو نفر از اعضايي را که به عنوان همکار افتخاري با اين موسسه همکاري مي کنند به فرودگاه فرستادند تا اظهارات شاهدان را ثبت کنند، اما مسوولان دولتي و مسوولان نيروي هوايي امريکا وجود يک شيء پرنده مشکوک در آن زمان و در آن مکان را رد کرده اند. بررسي رادارهاي فعال در آن منطقه هم هيچ نشانه يي مبني بر وجود يک شيء مشکوک را ثبت نکرده اند. اليزابت ايشام کوري مسوول بخش پروازي دولت امريکا در سخناني در اين مورد گفت: «ما تحقيقات کاملي در اين مورد انجام خواهيم داد اما تحقيقات اوليه هيچ مساله يي را کشف نکرده است. به هر حال تئوري هاي اوليه اين است که اين مساله احتمالاً يک پديده مرتبط با آب و هوا بوده است... در آن شب خاص شرايط آب و هوايي منطقه خيلي خاص بود، ابرها در سطح پايين بودند و رعد و برق هايي در هوا ديده مي شد. اين مسائل مي تواند باعث اشتباه گرفتن بينندگان شود.» مگان مک کاري سخنگوي کمپاني يونايتد ايرلاين هم گفت يک بازرس ويژه در اين مورد تحقيق خواهد کرد اما وي در عين حال تاکيد کرد که احتمالاً اين افراد دچار اشتباه بينايي شده اند. کريگ بورزيچي مسوول کنترل پرواز فرودگاه اوهارا هم نظر جالبي در مورد اين شيء پرنده دارد. او مي گويد: «من با اين تئوري بشقاب هاي پرنده مخالف هستم، مي دانيد نمي توانم باور کنم که مثلاً اين موجودات فضايي 7 هزار سال نوري يا 7 ميليون سال نوري تا اينجا بيايند و يک ثانيه خودشان را به ما نشان بدهند و بعد بروند.»

روزنامه اعتماد > شماره 1301 16/10/85
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۰ آبان۱۳۸۷ساعت ۱۵:۱۹ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

پیامبر اسلام اولین مسافر فضا در اسلام

پیامبر اسلام اولین مسافر فضا در اسلام

 

((پیامبر اسلا م اولین  مسافر فضا نبود ه بلکه پیامبر ان دیگری در گذشته این تجر به را داشته اند که در آینده سر گذشت مسافرت آنها را نقل خو اهیم کرد -منصوری)) 

 

قرآن و معراج                                        منبع :پایگاه اطلاع رسانی( آية الله العظمى مكارم شيرازى)


در سوره اسراء، آيه اوّل چنين مى خوانيم: «سُبْحانَ الَّذى اَسْرى بِعَبدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسجِدِ الحَرامِ اِلى الْمَسْجِدِ الاَقْصَى الَّذى بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا اِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْبَصير; پاك و منزّه است خدايى كه بنده اش را در يك شب، از مسجد الحرام به مسجد الاقصى ـ كه گرداگردش را پربركت ساخته ايم ـ برد، تا برخى از آيات خود را به او نشان دهيم; چرا كه او شنوا و بيناست».


در اين آيه تنها به «مقدّمه معراج» يعنى حركت از سرزمين «مكّه» به «بيت المقدس» اشاره شده است و درباره رفتن به آسمانها بحثى ندارد.
از اين آيه چند استفاده مى شود و آن اين كه: سير مزبور از خود مسجدالحرام صورت گرفته و تمام آن در يك شب واقع شده و هدف اين سفر عجيب، «مشاهده آيات عظمت خداوند» بوده است.
ضمناً ظاهر آيه اين است كه جريان مذكور در بيدارى بوده نه در خواب، زيرا مفهوم جمله «اسرى بعبده» اين است كه خداوند «بنده اش» را به چنين مسافرتى برد، بعلاوه، شروع آيه با كلمه «سبحان» كه نشانه اهمّيّت موضوع است نيز مؤيد اين مطلب مى باشد; چون خواب ديدن موضوع مهمّى نيست كه با اين تعبير ذكر شود.


در سوره نجم آيات 13تا 18 مى فرمايد: «وَ لَقَد رَءاهُ نَزْلَةً اُخْرى * عِنْدَ سِدرَةِ الْمُنتَهى * عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأوى * اِذْ يَغْشَى السِّدرَةَ ما يَغْشى * ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى * لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى».


خلاصه مفادّ اين شش آيه اين است كه: «پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله) براى دوّمين بار فرشته وحى (جبريل) را به صورت اصلى مشاهده و ملاقات كرد (مرتبه اوّل در آغاز نزول وحى در كوه حرا بود) و اين ملاقات در نزد بهشت جاويدان صورت گرفت و چشم پيامبر (صلى الله عليه وآله)در مشاهده اين منظور دچار خطا و اشتباه نشد و آيات و نشانه هاى بزرگى از عظمت خدا را مشاهده نمود.»......


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۷ آبان۱۳۸۷ساعت ۱۳:۳ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

چند تصویر جالب دیگر از مزارع گندم از نمای نزدیک

 

 چند تصویر  جالب دیگر از مزارع گندم از نمای نزدیک

 

 

 
 
 
 
 
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۵ آبان۱۳۸۷ساعت ۱۴:۵۱ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

تصا ویر جدید از اشکال بی پاسخ بر روی مزارع(2006)تصا ویر جدید از اشکال بی پاسخ بر روی مزارع(2006)
Olivers Castle, Wiltshire Olivers Castle, Wiltshire Chilcomb Down, Hampshire Wexcombe Down, Wiltshire Wexcombe Down, Wiltshire Wexcombe Down, Wiltshire
Morgans Hill, Wiltshire Morgans Hill, Wiltshire Morgans Hill, Wiltshire Winterbourne Monkton, Wiltshire Winterbourne Monkton, Wiltshire Winterbourne Monkton, Wiltshire
Yatesbury, Wiltshire East Field, Wiltshire Abbotts Down, Wiltshire Abbotts Down, Wiltshire Abbotts Down, Wiltshire Abbotts Down, Wiltshire
Easton Royal, Wiltshire Easton Royal, Wiltshire Westbury White Horse, Wiltshire Westbury White Horse, Wiltshire Manton, Wiltshire West Woods, Lockeridge, Wiltshire

 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۴ آبان۱۳۸۷ساعت ۲۱:۳۴ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

آیا ما در درک و ثبت تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!! ((قسمت نهم))

آیا ما در درک و ثبت تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!!

 
 

((قسمت نهم))


ساعت عجیب چینمنبع:دنیای بی جواب

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۴ آبان۱۳۸۷ساعت ۲۰:۳۹ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

پدیده بشقاب پرنده (یوفو) واقعی است

 

اظهارات ادگار میچل فضانورد سابق ناسا :

 

پدیده بشقاب پرنده (یوفو) واقعی است

 

مهر: فضانورد سابق ناسا و ششمین فردی که قدم برخاک ماه گذاشت مدعی شد که بیگانگان فضایی نه تنها وجود دارند بلکه شبیه به "ای- تی" قهرمان فیلم علمی تخیلی معروف اسپیلبرگ هستند.
ادگار میچل فضانورد سابق ناسا و ششمین فردی که قدم بر روی ماه گذاشت در اظهاراتی بیان داشت که موجودات فرا زمینی نه تنها وجود دارند بلکه شبیه به "ای تی" هستند.
ادگار میچل 77 ساله توضیح داد: "بیگانگان کوچک هستند و رفتاری دوستانه با چشمانی بزرگ دارند. اگر آنها دشمن بودند ما الان اینجا نبودیم."
براساس گزارش American Chronicle، این فضانورد سابق ناسا افزود: "پدیده بشقاب پرنده (یوفو) واقعی است حتی اگر دولتهای ما در 60 سال گذشته آن را از ما مخفی کرده باشند اما کم کم خبرها می‌رسند و ما می‌توانیم از واقعیت آگاه شویم."
وی توضیح داد: زمانی که در ناسا کار می‌کرده از این پدیده آگاه شده است.
این فضانورد در مأموریت آپولو 14 که سومین ماموریت ناسا به ماه بود شرکت داشت و قدم بر روی ماه گذاشت.


روزنامه مردم نو >خبر تاریخ ارسال: 05:53 - 06/05/1387

+ نوشته شده در  جمعه ۱۰ آبان۱۳۸۷ساعت ۲۰:۵۸ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

بشقاب پرنده ها در تاريخ

  

شماره:  3712روزنامه ايران >  23/5/86بشقاب پرنده ها در تاريخ


    نخستين گزارش از ديدن بشقاب پرنده به ۱۵۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح(ع) بر مي گردد. در كتاب هاي افسانه اي به جا مانده از اين دوران كه در زمان سلطنت فرعون تاتموس سوم نوشته شده، آمده است كه دايره هاي نا آرام و پليدي كه نور درخشاني داشته اند در آسمان مصر باستان مشاهده شده است.
    از همراهان لشكر اسكندر مقدوني نيز نقل شده كه گفته اند هنگام عبور لشكريان اسكندر مقدوني از يك رودخانه دو شيء پرنده و نوراني به آنها حمله كردند. اين حمله باعث رم كردن اسب ها شد و سربازان به آن رودخانه، رود شيطاني لقب دادند.
    ۱۰۰ سال قبل از تولد حضرت عيسي(ع) هنگام شروع جنگ ايتاليا وقتي فرمانده لشكر روم مشغول خواندن اعلاميه جنگ بود، صداي عظيمي از آسمان شنيده شد و كره اي از آتش كه رنگ طلايي داشت به سرعت طرف مشرق رفت و ناپديد شد.
    ۷۰ سال پس از ميلاد مسيح (ع) و در يك روز بهاري، يك شبح نوراني در آسمان قسمتي از اروپا ديده شد. ۱۰ سال بعد نيز در سفر يكي از امپراتوران روم باستان شعله هاي نوراني عجيبي بر فراز يك جنگل كه محل عبور امپراتور بود ديده و گزارش شد.
    «كريستف كلمب» كاشف قاره آمريكا، در سال ۱۴۹۲ ميلادي، هنگامي كه در حال دريانوردي به سمت قاره آمريكا بود از بالاو پائين رفتن يك شيء نوراني در آسمان خبر داد و مشخصات آن را در دفتر يادداشت كرد. او فكر مي كرد اين پديده نشانه رسيدن به خشكي است. حدود ۲۰۰ سال پس از كريستف كلمب، يكي از اعضاي انجمن سلطنتي انگلستان در مشاهدات خود نوشته است: من در حال عبور از پارك بودم كه ناگهان نوري از پشت درختان برخاست و به آسمان رفت. بعد از بالارفتن شيء حالت آن به شكل افقي درآمد و با سرعت زياد دور شد.
    بشقاب پرنده در ايران
    آخرين و تازه ترين مشاهده، اشيايي از اين دست در كشورمان مربوط به فروردين ماه است. خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) اعلام كرد يك شيء نوراني در آسمان مشكين شهر ديده شده است. در شب هاي بعدي مشاهده اين اشياي نوراني در آسمان شهرهاي تبريز، اردبيل، آزادشهر و گنبدكاووس گزارش شد. اهالي شهر تبريز مي گفتند كه شيء پرنده از خود نور سبز و قرمز و آبي خارج مي كرد و سرعت كمي داشت. كارشناسان بر اين عقيده اند كه اين اشياي نوراني پرنده مربوط به آثار باقي مانده ستاره دنباله دار است كه آثار آن در اين موقع سال نمايان شده است.
    در سال ۱۳۵۵ گزارشي از مشاهده بشقاب پرنده از سوي خلبانان و مأموران برج كنترل فرودگاه مهرآباد داده شد.
    در آن زمان، در آسمان تجريش چند شيء نوراني مشاهده مي شود و به خلبان جعفري مأموريت داده مي شود تا با يك هواپيماي جنگنده اف.۴ موضوع را بررسي كند.
    خلبان مي گويد: پس از پرواز به يك توپ درخشان نزديك شدم كه نور بنفش و سفيد و نارنجي از خود خارج مي كرد. وقتي نزديك شدم رادار و وسايل هدايت كننده از كار افتاد.
 
 سال هاي دهه ۵۰ و ۶۰ پر است از سيل گزارش هاي ديدن بشقاب پرنده.
    بسياري از اين گزارشات صحت علمي ندارد و تأييد نشده است ولي تا امروز حدود ۴ ميليون گزارش مشاهده بشقاب پرنده اعلام شده است.

    بعضي از اين گزارش ها چون از سوي فضانوردان داده شده، براي مردم قابل باورتر است. سرنشينان آزمايشگاه فضايي اسكاي لب نيز ادعا كرده اند كه به مدت ۸ دقيقه از يك شيء پرنده ناشناس كه رنگ قرمزي داشته است فيلمبرداري كرده اند.


+ نوشته شده در  پنجشنبه ۹ آبان۱۳۸۷ساعت ۱۵:۱۸ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

نظر یکی از خو انند گان عزیز :

 

سلا م و تشکر از همه دو ستان

دو ستانی که در وجود آقا امام زمان(عج) شک و یا شبهه ای دارند در هر مورد از این موارد سوال و یا بحثی دارند با کمال میل آماده بحث و پاسخ گویی در همه موارد این موضوع می باشم .با کمال تشکر (مدیر یت وبلاگ و تالار گفتمان وبلا گ ufo-ir54 منصوری)


نظر یکی از خو انند گان  :؟؟!!
یکی از خو انند گان(mehdigar ) در تالار وبلا گ این بحث را مطر ح نموده بر ای ابراز نظرات

 
و پاسخ  بهتالار گفتمان وبلا گبر وید : 


ما چیزی به نام امام زمان نداریم همینو بس
داستان اینه که قدیم یه سری افراد سود جو بودند به خاطر سو استفاده اینارو عنوان میکردند پس قیامت چیه من نمیفهمم
هر کی یه داستان و روایت میگند با با دست بردارید از این خرافات اخه یعنی چی یه نفر میاد شمشیر دستشه گردن میزنه
ای بابا اینا همش  ... . از شما اقای منصوری خواهش دارم مسایل موجودات فرا زمینی به این
دکونها ربط ندهید ما قرن 21 هستیم یه چیزی راجع به روایت بگم اگه شما یه مطلبی را در یک اتاق به یه کسی بگید بعد اون نفر به کسی دیگه وبعد تا نفر دهم به همین شکل ببین مطلب چگونه میشه با حرف اول شما کلی پیاز داغ قاتی مطلب میشه استفاده از عقل بهترین راه رسیدن به همه چی هست ما گرفتار خرافات مذهبی هستیم نزدیک به 500 سالی هست هر چی که اون قدیم به ضرررشون بوده مطرح کردن بعد کتب در آمده خدا میدونه الان این نسل صد ساله دیگه چه کتابی درست هر کی هم بحث داره انجام بده با من حاضرم از آقای منصوری تقاضا دارم اینو جزو مطالب قرار بده اگه امکانش هستبا سپاس و درود فراوان پیروز باشید.

مدیر یت وبلا گ در قبال نظر یا ت شما  و خوانند گان وبلا گ هیچ  مسئو لیتی ندارد و درج این مطالب دلیل بر تائید آنها نیست .

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۸ آبان۱۳۸۷ساعت ۲:۳۵ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

ژاپن وجود بشقاب پرنده ها را تأييد كردژاپن وجود بشقاب پرنده ها را تأييد كرددرحوالي امروز- ترجمه: سخنگوي ارشد دولت ژاپن وجود بشقاب پرنده (يوفو) را تأييد كرد.
به گزارش رويترز، گفته هاي «نوبوتاكا ماچيه مورا» باعث خنده خبرنگاران حاضر در جلسه تشريح خلاصه سياست دولت ژاپن شد.آقاي «نوبوتاكا» گفت: به عقيده وي موجودات فضايي كنجكاو و بشقاب پرنده به واقع وجود دارند، اما از ادامه سخن و توضيح بيشتر طفره رفت.
نخست وزير ژاپن نيز اين مسأله را تكذيب نكرد و تنها گفت: هنوز تأييد اين مسأله به بررسي بيشتري نياز دارد.
كارشناسان و تحليلگران اين گونه گمانه زني مي كنند كه به احتمال مسأله اي وجود دارد كه چنين گفتار و رفتارهايي مشاهده مي شود.


2007-12-20 رو زنامه قدس(پنج شنبه 29آذر ماه)
+ نوشته شده در  سه شنبه ۷ آبان۱۳۸۷ساعت ۲:۱۳ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

آیا ما در درک و ثبت تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!! ((قسمت هشتم)) آیا ما در درک و ثبت  تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!!

 

 
 

((قسمت هشتم))


بلو ک های سنگی عظیماینهمه دقت نمی تو اند کار تیشه های ساده و خشن اینا کا ها باشد دستیابی به چنین ظر افتی در تخته سنگهای با این عظمت،نیاز به ابزار دقیق و مهارت فو ق العاده دارد .
مثلا در آنجا یک بلو ک هشت متری را می بینید که گویی از بتو ن ریخته شده است و وزن تقر یبی آن حد و دا 2.4 میلیو ن پو ند تخمیل زده می شود که گوئی چندین روز قبل سا خته شده و به صور ت کا ملا یکپارچه  از گرا نیت است .
نتیجه اینکه یا اینا کا ها و یا مو جو داتی  بیگانه قبل از اینا کا ها دارای تکنو لوژی، تو انا ئی و دانش فنی مورد نیاز بر ای بر یدن این تخته سنگها  با این ظرا فت را  داشته اند و و قر نها بعد اینا کا ها این مجمو عه  سنگها را مورد استفا ده قر ار داد ه ند .
ویا خود اینا کا ها این تکنو لوزی را دارا بو ده اند .
اینا کا ها صخر ه هائی را که با مهارت خاصی تر اشیده شده اند  را مقدس و پر ستشگاه ارباب می دانستند و آنان سخت معتقد بو دند که این ((ار باب)) *ما ورا ء زمینی بو ده اند .
عالیتر ین شخصیت قو م اینا کا ها ((پسر خو رشید)) مورد مدح و ستا یش قر ار می گر فت و او نیز خود را از اعقاب همان مو جو دات مر موز می دانست که در دوران قدیم آمد ند و مطالب سودمند فر او انی به بشر آمو ختند .
حال باز این سوال مطر ح می گردد آیا ما به راستی در در ک و ثبت تار یخ بشریت اشتباه نکر ده ایم؟؟!!


+ نوشته شده در  یکشنبه ۵ آبان۱۳۸۷ساعت ۱۵:۵۳ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

رو یدا دهای خانم بتی اند رسون قسمت چهارم
   رو یدا دهای کاملا و اقعی خانم بتی اند رسون

 

 

کتاب ما جرای  بتی اند ر سو ن  فاز دو م


***قسمت چهارم***
یکی دیگر از پر احساس ترین بخش ها در این مبا حث حا دثه ربو ده شدن بتی در سنین نو جو انی مر بو ط مشود به دیدار او از ((یگانه))The one.

بیگا نگان به او می گو یند که وقت آن رسیده که به ((منزل))بر ود و ((یگانه ))را ملاقات کند .

بتی :ما به این دیوار می رسیم و در اینجا یک در بز ر گ ،بزر گ،بزر گ است که از شیشه سا خته شده .

فرد :آیا این در لو لا هم دارد ؟

بتی :نه این در بقدری عظیم است که من نمی تو ان آن را تو صیف کنم این در ی است پس از دری دیگر و در دیگر و در دیگر و در دیگر .او در اینجا متو قف می شود و به من می گو ید : که با یستم.من حالا ایستاده ام .او می گو ید :((حالا تو بدرون این در خو اهی رفت تا ((یگانه))را ببینی.

در این هنگام بتی با حیر تی زا ید الو صف متو جه می گرد د که رو حش از بدنش جد ا شده !

بتی: من  اینجا ایستا ده ام و حالا دارم از بدن خو دم بیر ون می آیم !حالا دو تا از من و جو د دارد . در اینجا دو تا من هستند ....درست مثل یک دو قلو اما او سا کت ایستا ده درست مثل ان افر ادی که من در آن جعبه های یخی دیدم .بتی از این در وارد می شو د و لحظا تی بعد در چهر ه او آثار یک شادی غیر قابل و صف،خوشی بی نهایت،و در عین حال پاک ظا هر میشود .ظا هر ا او در این لحظه او آن شخصیت مر موز را که بیگا نگان یگانه می نامند می بیند .فرد ما کس با رها و بارها تلا ش می کند که او را بطر یقی مجور سازد تا در مورد این شخصیت آسمانی صحبت کند ولی تلا شهای او نتیجه ای ندارد .

بتی:این_ کلمات قادر به تو صیف جلا ل او نیستند .با شکو ه است.او برای همه هست من نمی تو انم بیشتر بگو یم .

فرد :شما نمی تو انید ؟بسیار خوب.اما چرا نمی تو انید ؟

بتی :بر ای اینکه حقیقتا این تجر به قالب است ...آنر ا نمی تو ان تو صیف کرد.و اقعا نمی دانم چطور بر ای شما بیان کنم .برایم مقدور نیست که آنر ا با کلمات بر ای شما تو صیف کنم .

فرد :آیا به شما دستور داده شده که این راز را برای کسی فا ش نکنید ؟

بتی : بله همین طور است اگر من می خو استم بر ای شما ان را تو صیف کنم باز هم نمی تو انستم واقعا نمی تو انم .

ربو ده شدن بتی در نو جو انی دارای لحظات و حشتنا کی هم بوده .بد تر ین لحظات مو قعی بو ده که می خو استند او را معاینه فیزیکی بکنند .بتی در حین بیان این قسمت از خا طرا ت در باره نحوه فرو رفتن آن گلو له نو رانی با ندازه نخود در مغزش تو ضیح داد . همان شی ای که در سن سی سالگی در سال 1967با سوزنی بلند و انعطاف پذیر از بینی ا ش بیر  ون آورده بودند .

بتی: اینک او به من می گوید که من  آما ده شد ه ام و می گوید که بدنبال او بر و م . یک در درون دیوار باز شدو بطر ف بالا می رو د و ما بدرون یک اتاق بز ر گ و نورانی می رو یم در و سط این اطا ق یک جعبه و جود دارد ...او به  من می گوید بر وم و روی ان دراز بکشم . من هم بسوی آن شنا ور می شوم و روی آن می خو ابم و احساس می کنم گو ئی به ان چسبیده ام .بعضی از انها را می بینم که به داخل اتاق می آیند ...لبا سهای نقر ه ای دارند .. او به من می گو ید که آرام باشم بعد از مدتی کو تاه آنها چیزی به من می دهند و اودستش را روی پیشا نی من می گذارد سه نفر از آنها در اطر اف من هستند او به من می گوید که بی حرکت باشم یکی از آنها به جلو من میآید او چشمم را باز می کند .نه! نه!

بتی فر یاد بلندی کشیدهمه  نا امیدانه  بیکد یگر نگاه کردیم ودر دل امیدوار بو دیم که فرد بتو اند او را آرام کند .

بتی : نه! من نمی خو اهم که تو این کار ار با من بکنی!!

ظا هرا بتی نمی تو اند آن لحظات سخت را تعر یف کند و بعد از مد تی ما نیز در می یابیم که علت این همه هیجان را و این راز لرزه به اندام حاظرین اند اخت .

بتی (فر یاد می زند)آنها دارند چشم مرا از حد قه در می آورند !!

فرد بلا فا صله دخالت نمود و این نو جو ان را که جیغ می کشید و ناله و گریه می کرد از آن حالت دور و به حال حاضر بر گر داند .بهر حال در جلسه بعدی او بتی را با احتیا ط بیشتر وا داشت تا هر آنچه را که اتفاق افتا ده بو د تو ضیح دهد .

فرد :خیلی خوب آنها بعد از اینکه چشم شما را از حدقه بیر و ن اوردند چکار کردند ؟شما اینک سالم هستید و آن اتفا قات مر بو ط به دوران گذشته شماست.

بتی:آنها یک سوزن بلند نورانی بر داشته اند ...تمام آن سوزن از نور بو د (می درخشید)...آنها یک از آن گلو له های کو چک شیشه ای را روی نو ک سوزن قر ار داده و بدرون مغز من به جا یگا هی که چشم من قر ار داشته فر و می کنند .من می تو انم آن را در قسمت پشت سر م احساس کنم ...او ه همه جا را نور های درخشان رنگین فر ا گرفته ،همه جا...آنها آن سوزن نو رانی را از حد قه خالی چشم من بیر و ن می کشند .حالا آن مو جو دات در دو طر ف سر من ایستا ده اند .آنها سوز نهای بلند فلزی دارند که به طر ف سر من نگه داشته اند .حالا آنها را هم از من دور می کنند و آنجا قر ار می دهند .اووووه من در آنجا دراز کشیده ام و آنها دارند مرا دو باره پرواز می دهند .

بهر حال پس از آنکه چشم بتی را در حدقه قر ار می دهند با استفا ده از ابزار ی عجیب معا ینات فیز یکی متعددی از او بعمل می آورند و پس از ان او را به منز لش به کنار بر که آبی که او را از آنجا ربو ده بو دند باز می گر دانند .این روزی سر نو شت ساز و بیا دما ند نی در سال 1950 بود .

بتی در سال های 1955در سن 18 سالگی و در سال 1961در سن 24 سا لگی و در شب 25 زا نو یه و 1967و1973،1975،1977،1980،نیز حو ا دثی نیز بر ایش اتفاق افتا د که قسمت سو م ((ما جر اهای بتی اند رسو ن)) به نام ((نا ظران )) the watchere نا م گرفت .

پس از انتشار کتاب ((بتی اندر سون فاز دو م))و مصا حبه های متعدد بتی و با ب با مطبو عات مجبور به تحمل شر ایط سختی گر دیدند و دیگر تبدیل به قو می کو چ کنند ه شد ه بو دند و با خا نه کا رو انی خود به سفر های طو لا نی می ر فتند و دا ئما تحت نظر سازمان و ار گا نی بو دند که گو یا کمر به ایذا و ازار آنها بسته بو د ند دا ئما  هلی کو پتر های سیاه بدو ن آرم و نشان از رو ی منز لشان بی هدف پر واز می کرد و یا اتو مبیلشان را تعقیب می کرد و علنا تلفنشان کنتر ل می شد و بسته های پستی انها بعد از بازرسی به آنها تحو ل می گر دید و این عو امل شد یدا با عث نگرا نی آنها شده بود .

نا را حت کنند ه تر از اینها اتفا قات و رو ید ا دهای بو د که برای آنها رو ی می داد .دو ره های متنا و ب فر امو شی کا مل،زما ن های گمشده ،ظهور و نا پد ید شدن نا گهانی اشیا ء،ر و ئیت اشیا ء پر نده غیر معمو ل در آسمان و تجر به خر و ج رو ح از بدن آنها را کا ملا کلا فه کرده بود .هر دوی آنها مر تبا نگرا ن این احسا س بو دند که کسا نی آنها را تحت نظر دارند .حتی سگ آنها نیز متو جه حضور مو جو دات نا مر ئی و قو ای بیگانه در منز ل شده بود .خلا صه او ضاع اعصا ب خر د کنی شده بود ...

بتی و با ب  تا مد تها دیگر تمایل به اد ا مه جلسات هیپنو تیزم ند اشتند و لی به یکباره بعد مدتی انگار کسی کلیدی را رو شن کرده باشد  و انها خو د به ابراز علا قه مندی به اد امه این مبا حث نمو دند و با ب لو کا تحقیق زیادی در مورد پدیده باز گشت به گذشته ها کرد و بعد از مدتی در این زمیه به مهارت کا مل دست یا فت که این مهارت فو ق العاده او در هیپنو تیزم بعد ها  در تحقیقات ما جا یگاه بخصو ص و ارزشمندی یا فت .

ما جرا از آنجا اغاز شد که بتی با تلفنی حاکی از نگرا نی زیاد ابر از کرد که مدتی است کا بو سی را مکر را می بیند که در آن یک زن نقش اساسی را با زی می کند بتی با صدای لر زان تعر یف می کرد که صو رت متعلق به زنی است که با صور تی جو ان با مو های بر نگ زغال .آنچه مو جب نا ار امی شدید بتی شده بو د حالت فو ق العاده و حشتی بود که بر چهر ه این زن و جو د داشت .چهر ه این زن به قو ل بتی به معنای و اقعی فر یاد ترس و التماس را بر ای کمک سر داد ه بود .بتی بی نهایت تلا ش کرده بو د تا به یا د بیا ورد که این زن بیگانه  کیست.زیرا او به طور فطری احساس می کرد این زن را قبل در جا ئی دیده و او را می شنا سد .

من در تماس با فر د ما کس او لین جلسه هیپنو تیز م مرحله جد ید را بر ای 16 نو امبر 1987 تدارک دیدم .

در ابتد ای جلسه فرد سعی کرد تا جلسه بیشتر به مطالب خو شا یند سپر ی گردد و این با عث نز دیکی  بیشتر بتی و فر د گردید در او اخر جلسه فر د بتی را دقایقی به هیپنو تیز م بر د و لی متا سفا نه ما به شکا یات بتی از این چهر ه تو جه نمی کر دیم وسعی داشتیم تا بدا نیم آن سد رو حی و حشتناک که سالها قبل تحقیقات ما را نیمه کاره گذ اشته بو د باقی است و یا نه فر د تصمیم داشت تا در این مورد زیاد عجله نکند و تنها یک سو ال سا ده از او در با ره احتمال تما سهای دیگر بعد از این بر خورد سال 1967با مو جو دات بیگانه بنظر کافی بود .فر د او را به بر خورد بعدی هد ایت کرد و با ملا یمت از او سو ال کرد .

فر د : شما چه لبا سی به تن دارید ؟

بتی :لباس خو ابم را پو شیده ام-رو بدو شا مبر صو رتی رنگ.

فرد: ایا این مو جو دات بیگانه به نظر شما اشنا می آیند ؟

بتی:بله این مو جو دات به ما نند همان مو جو دات هستند که در اشبور ن هام جنو بی دیده ام (در حا د ثه ربو دنس در سال 1967)اما قدر کو چک اندام تر ند و آن البسه آبی رنگ را به تن ندارند .اینها انیفورم نقر ه ای رنگ بتن دارند .

فر د:آیا این مو جودات با شما به ملا یمت رفتار می کنند ؟

بتی:اوه بله آنها فقط اینجا ایستا ده اند.

فر د:آیا شما می تر سید ؟

بتی :نه،بر ای اینکه آنها -آنها طور ی رفتار می کنند که با آنها احسا س را حتی کنم و نتر سم .

فر د :آیا احساس می کنید که ممکن است انها را بشنا سید ؟

بتی :بله،بله من احساس می کنم ،احساس می کنم که این ما جر اها دارد به انتها می رسد و یا چیزی ...که اینک زمان مو عود فر ا رسیده.

بی اختیار من یاد و اقعه سال 1967 به زما نیکه او در باره نمایش مرگ و تولد دو باره ((فو نیکس ))صحبت می کرد می اند یشیدم.

در آن زمان بتی شنیده بود که صد ائی رسا مانند مجمو عهای از صدا ها ی مختلف به او می گفت:

صدا :تو دیدی و شنیدی، آیا می تو انی درک کنی ؟

بتی: نه من اصلا در ک نمی کنم و نمی فهم همه اینها بر ای چه منظوری است وحتی چرا من  اینجا هستم.

صدا : من ترا بر گزیدم

بتی :بر ای چه منظوری مرا بر گزید ی؟

صدا:من تو را بر گزیدم(تا ازطر یق تو)به دنیا نشان بد هم .

بتی: چرا من اینجا آورده شدم؟

صدا: بر ای اینکه من تو را انتخاب کرد م .

بتی: پس چرا به من نمی گو ئی به چه منظور و بر ای چه؟

صدا :هنوز و قت ان نر سید ه ولی خو اهد رسید .

من به این مو ضو ع فکر می کردم زمانی که ر هبر بیگا نگان یا  کو زا گا (Quazgaa) (آنطور که او را می نا مید ند)با بتی و دا ع می کرد و او را به خا نه اش در اشبورن هام جنو بی پس می فر ستاد آخر ین سخنان او بنا به در اظهارات بتی هشداری بود در باره و قا یع آینده.

بتی :او می گو ید....در مغز من او اسراری را به و دیعه گذارده ...این اسرار در زمان منا سب فاش خو اهد شد ...او هر دو دستش را به روی شا نه هایم می گذارد و بمن  می گوید((فر زندم بر و و استر احت کن))

آیا زمان افشای این اسر ار فر ا رسیده بود ....

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲ آبان۱۳۸۷ساعت ۲۱:۴۱ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

تصاویر ایجاد شده بر روی مزارع سال(2005)تصاویر ایجاد شده بر روی مزارع سال(2005)Aldbourne A, WiltshireClatford Bottom, WiltshireClatford Bottom, WiltshireShalbourne, WiltshireStephen Castle Down, Hampshire
West Woods, Lockeridge, WiltshireWest Woods, Lockeridge, WiltshireLurkeley Hill, East Kennett, WiltshireLurkeley Hill, East Kennett, WiltshireWindmill Hill (Nr Avebury), Wiltshire
East Field, WiltshireEast Field, WiltshireEast Field, WiltshireEast Field, WiltshireWaden Hill, Avebury, Wiltshire

  

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲ آبان۱۳۸۷ساعت ۱۱:۴۱ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

13 سال دیگر؛ برقراري ارتباط با موجودات فضايي13 سال دیگر؛ برقراري ارتباط با موجودات فضايي
خبرگزاري انتخاب : اين محققان در هنگام تحقيقات خود به شواهد بسياري مبني بر وجود دنياهاي حيات دار رسيده اند و به خصوص پيشرفتهاي چشمگيري كه در جست و جوي ستاره هاي داراي سياره به دست آمده نشان دهند. اين واقعيت است كه مي توان سياره هاي بسياري را در آينده نزديك يافت كه داراي آب هستند و در مداري مشابه مدار زمين در حال حركت مي باشند و همين مي تواند يك كليد مهم براي يافتن حيات در ساير نقاط جهان باشد.
۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۶ ساعت : ۳۹ , ۱۴
خبرگزاري انتخاب :
انسانها از زماني كه به ياد دارند تنها موجودات هوشمند موجود در اين جهان بوده اند. همين احساس تنهايي محققان را واداشته كه به شيوه هاي گوناگون به دنبال موجودات ديگري بگردند كه در جايي ديگر از اين جهان بيكران در حال زندگي هستند، با اين حال تمامي فعاليتهاي تحقيقاتي انجام شده تا كنون همگي بي حاصل بوده و با وجود به كارگيري انواع فناوريها و وسايل تحقيقاتي پيشرفته، كسي به پيامهاي ارسالي انسانها پاسخ نگفته و حتي پيامي هم به شكل اتفاقي از دنياهاي ديگر شكار نشده است.
به همين دليل انسانها در داستانها و فيلمهاي علمي تخيلي خود به ترسيم انواع قيافه ها براي اين گونه بيگانگان و فضايي ها پرداخته تا به اين صورت تصوري از دشمنان يا دوستان احتمالي خود به دست هم نوعان خويش داده باشد.
با اين حال به نظر مي رسد كه مسأله موجودات فضايي و دنياهاي ديگر دارد رنگ و بويي از واقعيت به خود مي گيرد و شايد تا چند دهه آينده ميزبان كساني باشيم كه بيشتر تنها در تخيلاتمان مي توانستيم آنها را تصور كنيم.
به گفته دانشمندان، موجودات فضايي، بيگانه ها، زنده بوده و به راحتي قادرند امواج راديويي توليدي توسط انسانها را شنود كرده و از آخرين وضعيت حاكم بر زمين مطلع شوند.
كارشناسان خبره و بنامي كه در حال مطالعه روي دنياهاي ديگر و موجودات آن دنياها هستند به دولت انگلستان اعلام كرده اند، به اين يقين و باور قطعي رسيده اند كه حيات در جاهاي ديگري از اين جهان بيكران و پهناور وجود دارد.
به گزارش ديلي تلگراف، اين محققان در محل وزارتخانه بازرگاني و صنايع انگليس جمع شده بودند تا با وزير علوم دولت انگليس ديدار كرده و نتيجه آخرين يافته هاي خود را به اطلاع وي برسانند.اين محققان به وزير علوم انگليس گفته اند در هنگام تحقيقات خود به شواهد بسياري مبني بر وجود دنياهاي حيات دار رسيده اند و به خصوص پيشرفتهاي چشمگيري كه در جست و جوي ستاره هاي داراي سياره به دست آمده نشان دهند. اين واقعيت است كه مي توان سياره هاي بسياري را در آينده نزديك يافت كه داراي آب هستند و در مداري مشابه مدار زمين در حال حركت مي باشند و همين مي تواند يك كليد مهم براي يافتن حيات در ساير نقاط جهان باشد.
پروفسور گلن وايت يكي از اين محققان است كه اعلام كرده در دهه آينده آژانس فضايي اروپا مأموريتي را كه نام آن داروين است آغاز خواهد كرد.در اين مأموريت كه در سال 2018 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد، تلسكوپ فضايي بسيار قويي به فضا پرتاب خواهد شد كه در طي 5 سال بيش از 500 ستاره موجود در فاصله 60 سال نوري زمين را مورد بررسي قرار خواهد داد. پروفسور وايت كه عضو هيأت علمي دانشگاه اوپن است و همكارانش به طور قطع يقين دارند كه اگر حياتي در ديگر نقاط كهكشان وجود داشته باشد در آن زمان در دسترس محققان قرار خواهد گرفت تا به بررسي و تحقيق پيرامون آن بپردازند. به عقيده اين محققان در سال 2020 انسان به پاسخي دقيق و قطعي در مورد موجودات فضايي دست خواهد يافت و در آن هنگام به راحتي به طور مستقيم با آنها تماس گرفته و از آنها پاسخهايي را دريافت خواهد كرد.اين گروه تحقيقاتي، ابراز اميدواري كرده تلاشهايي كه از سال 1927 آغاز شده طي سالهاي پاياني دهه آينده به ثمر نشسته و انسان از تنهايي درآيد. به باور اين محققان ما در آن زمان بيش از صدها سياره خواهيم يافت كه همگي داراي حيات بوده و ساكنان آنها به طور مستقيم با ما سخن خواهند گفت.
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲ آبان۱۳۸۷ساعت ۱۰:۳۹ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  |