بشقاب پر نده،UFO،عکس

اخبار ومباحث علمی وعکس وفیلم بشقاب پرنده وموجودات فضاییUFOوبیش از صد ها عکس و فیلم

یتی و یا بزر گ پا Yetti -Big Foot -Sasquatch

با سلام:

دو ستان عزیز  این مطلب بنا بر تقاضای یکی از د وستان ارائه می گردد :

سوال:

نویسنده: فرزاد
پنجشنبه 22 فروردین1387 ساعت: 17:29
سلام
درسته...میخواستم نظرتون راجع به اینکه قوم عاد همون یتی ها بودن بپرسم...اگه بعدآ به کوه ها فرار کرده باشن و تغییر شکل ظاهری و باطنی داده باشند!

 

 تصویر یتی  تصویر یتی  تصویر یتی
تصویر خیالی از یتی Big Foot تصویری دیگر تصویری دیگر از یتی
تصاویر بزرگ پا بر رو ی دیوار های غار ها تصوی یک بیگانه ولی نورانی

 

 

پاسخ:

دوست عزیز در قرآن ذکر گردیده که تمام قوم عاد هلاک شده اند الا یاران پیامبر و پیامبر این قوم.

در قرآن آیاتی در مورد دیو ها وجود دارد واین طایفه را از گروه جنیان معرفی نمو ده است .ولی قوم عاد از جنس بشر بو ده اند و در ادیان مختلف  و افسا نه های بشر زیاد در مورد مو جودات عظیم الجثه سخن به میان آمده است .

 معرفی یتی:

تو کانادا به یتی (Yetti) پاگنده یا Big Foot هم گفته میشه. (کلمه Sasquatch هم به معنای پاگنده است

 و ایالتی به همین نام در شمال کانادا وجود داره

 عدهای یتی را  از خاندان بزرگ آل ها مي دانند. يتي  راموجود بسيار بزرگ و وحشتناکي می دانند که به خوبي در منطقه ي تبت شناخته شده هستش.
همينطور در ايالت ساسکاچ من (به معني بزرگ پا= نام يتي در کاندار) در شمال مدار 60 درجه در کشور کاناداهم يتي ديده شده. 
به طور کلي يتي عاشق مناطق بسيار سردسير و کوهستاني هست.
يتي موجود مادي نيست زيرا هيچ نوع زنده اي از اون تا حالا شکار نشده و هميشه رد پاهاش در برف به
ناگاه غيب ميشن.
يتي از خاندان بزرگ آل هاست.

 

منا طق رو ئیت بزرگ پا ها یا یتی ها در روی  سیاره زمین:

منا طق رو ئیت بزرگ پا ها یا یتی ها در روی  سیاره زمین

 

در مورد يتي فيلم مستند بسيار قوي و خوبي از شبکه ي 4 تلويزيون ايران پخش شده.  

عد ه ای دیگر از رو ئیت کنند گان بشقاب پرند ه ها و مو جو دات فضائی ((بر خورد های  نزدیک از نو ع سوم ))این مو جودات را مو جودات دست آموز مو جو دات فضائی می دانند . 

 حتی  نمو نمه های از تار های مو این مو جود را که در یک مزرعه در کلورادو در  تار یخ او اسط اکتبر ۱۹۷۵ در روی سیم خار دار های این مزر عه بدست آمد  این تا رهای مو به یک کا ر شناس بیو ژنتیک در دنور  denver فر ستا ده شد نتیجه آز مایش نشان داد نمو نه های مو ها با ((هیچ نژاد شنا خته شده ای )) مطابقت ند اشت.

این رو یداد را در او لین فر صت برای شما نقل خوا هم کرد.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۲ فروردین۱۳۸۷ساعت ۱۸:۸ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  |